logo

eENVplus project - CZ-SK pilot

Georeports - service for citizens based on INSPIRE harmonized data and services - a transboundary case

Within the eEnvplus project, a transboundary Czech - Slovak pilot had been created, presenting georeports which are automatically created pdf files containing information on real life situations' solutions based on location given and authorities involved. There are three areas to prove this concept:

1. Cutting down a standalone tree
2. Construction of a well
3. Ideal place for leisure time spending

All three georeports are build upon harmonized INSPIRE datasets and services. They practically demonstrate the suitability and power of geoprocessing services when automating decision-making procedures. Automated use of spatial data and decomposition of laws involved assures accurate, comparable, neutral and transparent solution of given situation independent from any influence of a human factor. The resulting pdf georeport contains precise and accurate information on which authority to contact, which prerequisites need to be fulfilled, there is a list of applicable laws and accompanied with overview and detailed maps. Information provided by the georeport is updated according to the location inserted by the user (e.g. if the user requests to cut down a tree inside a protected area, some more authorities need to be contacted for their approval).

The same georeports are created for Czech Republic and for Slovakia, using spatial data of both countries harmonized under one INSPIRE compliant data model and served by several geoprocessing services. The legislation for both countries slightly differs, therefore the georeport layout for Czech Republic is slightly different from the one created for Slovakia.

Georeports created for the area of the Czech Republic are created in Czech language, for Slovakia in Slovak language as they need to reflect the exact wording of legislation in both national languages.


Projekt eENVplus - CZ-SK pilot

Georeporty - služba pro občany založená na harmonizovaných datech a službách INSPIRE - přeshraniční spolupráce

V rámci projektu eENVplus byla vytvořena pilotní přeshraniční aplikace pro Českou republiku a Slovensko, zobrazující automaticky generované pdf soubory - georeporty, které obsahují informace o řešení reálných životních situací v závislosti na zadané lokalitě a dotčených úřadech. Pro ověření konceptu georeportů byla sestavena řešení tři životních situací:

1. Kácení dřevn rostoucích mimo les
2. Stavba studny
3. Místo k rekreaci

Všechny tři geopororty jsou postaveny nad harmonizovanými daty a službami INSPIRE. Představují praktické ověření vhodnosti a robustnosti nasazení geoprocessingových služeb jako podpory automatizovaných nástrojů rozhodování. Používání prostorových informací a rozbor příslušné legislativy zajišťují nestranné, porovnatelné, nezávislé a transparentní řešení dané životní situace bez vlivu lidského činitele. Výsledné pdf georeportu poskytuje věrohodné a přesné informace o postupu řešení životní situace, zobrazuje kontakty na konkrétní úřady a informuje o případných dalších souvislostech, které doplňuje seznamem souvisejících legislativních opatření a přehledových i detailních mapových podkladů. Informace poskytované georeportem jsou dynamicky generovány v závislosti na umístění zadané uživatelem (např. pokud zadám kácení stromu v chráněné oblasti, dostanu informaci, že se pro kladné stanovisko ke kácení musím obrátit i na příslušný orgán ochrany přírody).

Pro území České republiky i Slovenska jsou vytvořeny stejné georeporty využívající data v harmonizovaném datovém modelu dle INSPIRE a poskytovaná prostřednictvím několika geoprocessingových služeb. Legislativa v obou zemích je odlišná, pro ČR i SR musely být pro odpovídající životní situace vytvořeny odlišné šablony georeportů.

Georeporty pro území České republiky jsou vytvářeny v češtině, pro území Slovenska jsou ve slovenštině, z důvodu nutnosti přesných citací legislativních norem obou zemí.